Vỏ cây chống tăng

Sản phẩm mới

- Công năng: Dùng cho sàn dầm cột vách

- Ghi chú: +1 bộ sử dụng được phải có 1 vỏ và 1 ruột.

               + Đóng gói 50 cái/ kiện

- Có các loại: 

Mã ERP                        Tên mặt hàng theo ERP                              Kích thước ( ĐVT: mm)

01527010616006Vỏ cây chống tăng_mạ kẽm V1-V4Dài 1700
01527010616007Vỏ cây chống tăng_mạ kẽm V5Dài 2200
01527010616013Vỏ cây chống tăng_thường V1-V4Dài 1700
01527010616014Vỏ cây chống tăng_thường V5Dài 2200

Sản phẩm cùng loại