Chống tăng thuận nghịch

Sản phẩm mới

- Công năng: Dùng trong công tác chống vách tầng hầm vách thang máy cột vách..

- Có các loại: 

 Mã ERP                    Tên mặt hàng theo ERP                                        Kích thước (ĐVT: mm)

01527010601009Chống tăng ren thuận ngược vỏDài 2200 đến 3600
01527010601008Chống tăng ren thuận ngược ruộtDài 2200 đến 3600
01527010601010Chống tăng ren thuận ngược dài 1.2m_mạ kẽmDài 1200

Sản phẩm cùng loại