- Nhân viên giám sát lắp dựng cẩu tháp - vận thăng (Xem thông tin chi tiết tại ĐÂY)

- Nhân viên điện công nghiệp (Xem thông tin chi tiết tại ĐÂY)

- Công nhân kỹ thuật (Xem thông tin chi tiết tại ĐÂY)

- Lái xe cơ giới (Xem thông tin chi tiết tại ĐÂY)

- Nhân viên vận hành một trong các trang thiết bị:

+ Cẩu tháp

+ Vận thăng lồng

+ Cần phân phối bê tông (CPB)

+ Máy bơm bê tông

(Xem thông tin chi tiết tại ĐÂY)

- Công nhân bơm bê tông (Xem thông tin chi tiết tại ĐÂY)

- Lái xe nâng,xe xúc (Xem thông tin chi tiết tại ĐÂY)