DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU PHÁT SINH
STT

Tên biểu mẫu 

Mã sốMục đích sử dụngBộ phận
 phát sinh
Lần
 cập nhật
Ngày
cập nhật
1

Báo cáo tình hình sửa chữa MMTB, CCDC trong tuần

BM-KH-01Dùng cho các đội/xưởng báo cáo tình hình sửa chữa hàng tuần cho BGĐBGĐ229.4.2012
2

Báo cáo công việc hàng ngày

BM-KH-02Dùng cho các đội/xưởng báo cáo công việc hàng ngày cho BGĐBGĐ822.11.2012
3

Giấy đề nghi thanh toán

BM-KH-03 Dùng cho các nhà thầu phụ khi thực hiện thanh toán với Cty MATECP.KH110.06.2013
4

Đơn đặt hàng Bơm bê tông

BM-KH-04Dùng cho khách hàng khi đặt hàng để sử dụng dịch vụ BBT của Công tyBBT114.11.2011
5

Phiếu đặt hàng dịch vụ TBNH

BM-NH-01

Dùng cho khách hàng khi đặt hàng để sử dụng dịch vụ TBNH của Công tyTBNH319.1.2013
6

Phiếu chuyển thông tin

BM-KH-06Dùng cho việc đề nghị phòng HĐ-VT_HBC cung cấp các thông tin về mua hàng cho Công ty MatecBGĐ124.4.2012
7

Báo cáo ngày AN&ATLĐ

BM-KH-07Báo cáo AN&ATLĐ hàng ngàyBGĐ114.5.2012
8

Bảng thống kê tình trạng MMTB

BM-KH-08Thống kê tình trạng MMTB tại các bộ phận để phục vụ công tác quản lýBGĐ124.5.2012
9

BB làm việc

BM-KH-09Ghi nhận làm việc giữa các bộ phận, khách hàng,…AN&ATLĐ122.6.2012
10

Phiếu yêu cầu xuất kho

BM-KH-10Phiếu yêu  cầu xuất kho ( Áp dụng trường hợp xuất vật tư- MMTB ra ngoài) TBNH126.7.2012
11

Báo cáo tình hình tăng ca

BM-KH-11Báo cáo tình hình tăng ca tại các bộ phậnBGĐ15.10.2012
12

Phiếu YC kiểm tra và nghiệm thu MMTB

BM-KH-12Đề nghị tổ QA&QC kiểm tra đánh giá hiện trạng hoặc nghiệm thu MMTBQA&QC_KH-TH122.10.2012
13

Bảng tổng hợp và theo dõi yêu cầu kiểm tra

và nghiệm thu

BM-KH-13Sử dụng cho tổ QA&QC tổng hợp, theo dõi và báo cáoQA&QC_KH-TH122.10.2012
14

Phiếu xác nhận hoàn tất việc sửa chữa

BM-KH-14Lấy xác nhận việc thực hiện sửa chữa từ Khách hàng/công trìnhQA&QC_KH-TH119.1.13
15

Báo cáo kết quả mời chào giá

BM-KH-15Áp dụng cho phòng KHTHQA&QC_KH-TH115.12.15
16

Phiếu đề nghị cấp VPP/BHLĐ/TTB

BM-NS-041Sử dụng khi bộ phận có nhu cầu cấp VPP,BHLĐ, TTBNS-HC114.11.2012
26.11.2013( Phiếu TTB)
17

Phiếu yêu cầu kiểm tra điện- nước- Khác

BM- NS-81Sử dụng khi bộ phận có nhu cầu sửa chữa điện, nước,... Các dịch vụ văn phòngNS-HC114.11.2011
18

Phiếu đề nghị cấp……(sim/điện thoại)

BM- NS-84Nhân viên có nhu cầu cấp điện thoại, sim điện thoạiNS-HC124.5.2012
L1: 14.3.13
19

Bảng chấm công và điểm thưởng tuần

BM- NS-86Chấm điểm thưởng CN và BGTNS-HC122.6.12
20

Đơn xin nghỉ việc (Áp dụng CN &BGT)

BM- NS-87CN/BGT có nhu cầu xin nghỉ việcNS-HC228.1.13
21

Phiếu yêu cầu  (C/c Bảng chi tiết cước điện thoại Tháng….)

BM- NS-88Nhân viên có nhu cầu cấp chi tiết cuộc gọi điện thoại trong thángNS-HC121.9.12
22

Nhãn file

Nhãn file

    
23

Phiếu đăng ký xe Ô tô

BM - NS - 043Đăng ký xe đi công tácNS-HC325/1/2016
24

Nhãn Matec

BM - NS - 033    
25

Sổ lộ trình vận chuyển

BM - NS - 044Theo dõi các loại xe ra vào khoNS-HC228.11.12
26

Phiếu yêu cầu thiết bị

BM-ĐK- 02Khi chuyển đổi công năng sử dụng của thiết bịKho vận126.12.12
27

Bảng theo dõi vật tư - thiết bị xuất kho

BM-ĐK- 02Áp dụng cho đội kho Đội kho115.12.15
28

Phiếu xác nhận hoàn tất việc sửa chữa

BM-KH-14Lấy xác nhận việc thực hiện sửa chữa từ Khách hàng/công trìnhQA&QC_KH-TH119.1.13
29

Đơn xin thực tập

Đơn xin thực tậpKhi  sinh viên thực tập tại bộ phận NS-HC324.1.13
30

Phiếu đề nghị vào khối GT (Dành cho BGT)

BM - NS - 047Đề nghị chuyển CN và GTNS-HC122.2.13
31

Phiếu ghi nhận thông tin

BM-NS-046    
32

Thông báo hết hạn HĐLĐ

BM-NS-90Phòng nhân sự sẽ gửi TBP chuyển đến cho NLĐ hết hạn HĐLĐ trước 01 tháng- nếu cầnNS-HC222.3.13
33

Danh sách nhân viên tham gia họp giao ban

BM-DS  118.04.13
34

Phiếu đề nghị mang vật tư /CCDC/TTB VP ra ngoài

BM-NS-008P.NS-HC bố trí việc mang VT/CCDC/TTB VP ra vào cổngNS-HC110.05.13
35

Phiếu đăng ký sử dụng phòng khách

BM-NS-91Khi bộ phận có nhu cầu sử dụng phòng để tiếp kháchNS-HC127.5.13

36

Bảng thống kê điểm HSCV trung bình

BM-PS-01 NS-HC102.12.13
37

Bảng thống kê HSCV tháng

BM-PS-02  102.12.13
38

Bảng khấu trừ chi phí công cụ dụng cụ

BM-PS-03  102.12.13
39

Báo cáo tuần

BM- NS- 94Áp dụng cho nhân viên 16.1.14
40

Báo cáo tuần

BM- NS- 94Áp dụng cho Trưởng bộ phận   
41

Phiếu yêu cầu sửa chữa, bảo trì TBXD

BM-03.BM-XD-01    
42

Bản thỏa thuận công việc

BM-PS-CTV   41981
43

Biên bản khảo sát BBT

BM-PS-BBTÁp dụng cho bộ phận Bơm Bê TôngBBT112.08.15
44

Phiếu yêu cầu kỹ thuật gia công theo mẫu

BM - CL -01 ĐBCL105.01.16
45

Phiếu  cung cấp thông tin Cần Phân Phối Bê Tông

BM-PS-TBNH Áp dụng cho các công trình có nhu cầu sử dụng Cần Phân Phối Bê TôngĐBCL104.05.2017
46

Phiếu  cung cấp thông tin Cẩu Tháp

BM-PS-TBNH Áp dụng cho các công trình có nhu cầu sử dụng Cẩu ThápĐBCL104.05.2017
47

Phiếu  cung cấp thông tin Vận Thăng Lồng

BM-PS-TBNH Áp dụng cho các công trình có nhu cầu sử dụng Vận Thăng LồngĐBCL104.05.2017
48

Phiếu  cung cấp thông tin Vận Thăng Nâng Hàng

BM-PS-TBNH Áp dụng cho các công trình có nhu cầu sử dụng Vận Thăng Nâng HàngĐBCL104.05.2017
49

Phiếu cung cấp thông tin Xe Nâng FORKLIFT

BM- PS-XCGÁp dụng cho các công trình có nhu cầu sử dụng Xe Nâng FORKLIFTĐBCL104.05.2017
50

Phiếu cung cấp thông tin xe Xúc Lật

BM- PS-XCGÁp dụng cho các công trình có nhu cầu sử dụng Xe Xúc LậtĐBCL104.05.2017
51Danh mục hồ sơ phổ biến đến công trìnhBMÁp dụng cho các công trình có yêu cầu về hồ sơ giám sát, hồ sơ bơm bê tông, hồ sơ cẩu tháp, vận thăng/CBP, hồ sơ xe cơ giới, máy bơm vữa...ĐBCL101.06.2017
52

Bảng phân công giám sát, kiểm tra hàng TBNH

BM-ĐK-05 ĐBCL121.04.2016
53Biên bản làm việc trước khi bơmBM-02.PS-BBTV/v cung cấp bơm bê tông tại công trìnhĐBCL113.06.2017
54Phiếu cung cấp thông tinBM-03.PS-BBTÁp dụng đối với dịch vụ BBT thuê ngoàiBBT101.07.2017