Hiện tại Kho TBXD Long An chưa có hàng cần thanh lý