Euroform (Inconer)

Sản phẩm mới

- Công năng: Dùng liên kết các tấm Euroform mặt trong kết cấu như: lõi thang máy góc của vách tầng hầm hồ nước...

- Có các loại: 

 Mã ERP                        Tên mặt hàng theo ERP                             Kích thước (ĐVT: mm)

01527030300178 Euroform (Inconer) 100x100x1200 100x100x1200
01527030300181 Euroform (Inconer) 100x150x1200 100x150x1200
01527030300204 Euroform (Inconer) 150x150x1200 150x150x1200
01527030300248 Euroform (Inconer) 200x200x1200 200x200x1200

Sản phẩm cùng loại