Vỏ Horybeam

Sản phẩm mới

- Công năng: Dùng làm coffa sàn.

- Có các lọai:

Mã ERP                           Tên mặt hàng theo ERP                  Kích thước (ĐVT: mm)

01527010609003 Horybeam 3.2mx3.9m vỏ Dài từ 3200 đến 3900
01527010609006 Horybeam 3.9mx4.6m vỏ Dài từ 3900 đến 4600
01527010609009 Horybeam 4.6mx5.3m vỏ Dài từ 4600 đến 5300

Sản phẩm cùng loại