Xe nâng hàng

Sản phẩm mới

Có các loại:

Mã ERP Tên mặt hàng theo ERP
01526140000001 Xe nâng Forklift 2.5 tấn
01526140000002 Xe nâng Forklift 3.0 tấn
01526140000003 Xe nâng Forklift 3.5 tấn
01526140000004 Xe nâng Forklift 4.0 tấn

Sản phẩm cùng loại