Xe nâng hàng

Sản phẩm mới

Có các loại:

Mã ERPTên mặt hàng theo ERP
01526140000001Xe nâng Forklift 2.5 tấn
01526140000002Xe nâng Forklift 3.0 tấn
01526140000003Xe nâng Forklift 3.5 tấn
01526140000004Xe nâng Forklift 4.0 tấn

Sản phẩm cùng loại