Xe Xúc Lật

Sản phẩm mới

Hướng dẫn sử dụng xe xúc Bobcat S450

Có các loại:

Mã ERP Tên mặt hàng theo ERP
01520010100022 Xe xúc lật 0.4m3
01520010100021 Xe xúc lật 0.7m3
01520010100009 Xe xúc BobCat 0.4-0.5m3

Sản phẩm cùng loại