Chân lan can tạm chữ L 1.2m Xem lớn hơn

Chân lan can tạm chữ L 1.2m

Sản phẩm mới

- Công năng: Dùng cho công tác an toàn tại các lối đi và mép các sàn 

Mã ERP                           Tên mặt hàng theo ERP       Kích thước (ĐVT: mm)

01529060100072Chân lan can tạm chữ L 1.2mTuýp Ø49 cao 1200

Sản phẩm cùng loại