Tấm chắn vật rơi

Sản phẩm mới

Công dụng:  Bao che xung quanh vị trị thợ thao tác trên mâm giàn giáo. Hạn chế tối đa những vật nặng nhọn rơi xuống  từ  trên cao

Kích thước:

+ Rộng: 0.2m

+ Dài: 1.2m 1.6m 1.8m 3m

Mã ERP

Tên mặt hàng theo ERP

01529060100059

Tấm chắn vật rơi 0.2 x 1.2m

01529060100060

Tấm chắn vật rơi 0.2 x 1.6m

01529060100061

Tấm chắn vật rơi 0.2 x 3.0m

01529060100067

Tấm chắn vật rơi 0.2 x 1.8m

Sản phẩm cùng loại