Lan can tạm cửa thang máy

Sản phẩm mới

- Công năng: Làm lan can an toàn cho các hố thang máy khi tháo xong coffa cửa thang máy tại các sàn.

Mã ERP                  Tên mặt hàng theo ERP

01527011500001Lan can tạm cửa thang máy

Sản phẩm cùng loại