Gông giàn giáo

Sản phẩm mới

- Công năng: Dùng cho công tác gông giàn giáo bao che bên ngoài công trình với các sàn

 Mã ERP                             Tên mặt hàng theo ERP    Kích thước (ĐVT: mm)

01527210500003Gông giàn giáoTuýp Ø49 dài 700

Sản phẩm cùng loại