Giàn lưới bao che nghiêng h.c.nhật (1.4mx4m)

Sản phẩm mới

- Công năng: Làm bao che chống vật rơi xung quang công trình.

Mã ERP                        Tên mặt hàng theo ERP                                     Kích thước (ĐVT: mm)

01529060100006Giàn lưới bao che nghiêng h.c.nhật (1.4mx4m)Rộng 1500 dài 4000

Sản phẩm cùng loại