Chân lan can tạm chữ A Xem lớn hơn

Chân lan can tạm chữ A

Sản phẩm mới

- Công năng: Dùng cho công tác gông giàn giáo bao che bên ngoài công trình với các sàn.

 Mã ERP                  Tên mặt hàng theo ERP             Kích thước (ĐVT: mm)

01529060100032Chân lan can tạm chữ ACao 850 Hoặc cao 1500

Sản phẩm cùng loại