CHỐNG TĂNG HÀN QUỐC

Sản phẩm mới

NHẬN DẠNG CHỐNG TĂNG HÀN QUỐC
ARUỘT CHỐNG TĂNG
 HÌNH ẢNHĐẶC ĐIỂM NHẬN DẠNG
1

Đế hình hoa mai
Trên đế có 6 lổ
Kích thước ruột V1: 1800mm
Kích thước ruột V2: 2000mm
Kích thước ruột V3: 2400mm
Kích thước ruột V4: 2600mm
Kích thước ruột V5: 3300mm
2

Khoảng cách giữa 2 tâm lổ là 125mm còn hàng Việt Nam là 120mm
BVỎ CHỐNG TĂNG
 HÌNH DẠNGĐẶC ĐIỂM NHẬN DẠNG
1

Vòng quay là đúc nguyên cái có gờCó 2 loại 1 loại là 2 chốt đóng và loại 3 cạnh để đóng Kích thước võ V1-> V4: 1700mmKích thước võ V5 : 2000mm
2

 3

Đế hình hoa maiTrên đế có 6 lổ

 

Sản phẩm cùng loại