Khung giàn giáo 1700 có đầu và không đầu

Sản phẩm mới

- Công năng: Lắp giàn giáo bao che bên ngoài và coffa trong sàn sàn thao tác đổ cột vách...

- Ghi chú: Một kiện đóng gói 40 khung

- Kích thước:

+ Loại có đầu: Cao 1800 mm Rộng 1250mm

+ Loại không đầu: Cao 1697mm Rộng 1250mm

- Có các loại: 

Mã ERP:                      Tên mặt hàng theo ERP

01527210507011Khung Giàn giáo 1.7m mạ kẽm không đầu
01527210507010Khung Giàn giáo 1.7m mạ kẽm có đầu
01527210507009Khung Giàn giáo 1.7m đen có đầu
01527210507012Khung Giàn giáo 1.7m đen không đầu

Sản phẩm cùng loại