Xe đẩy Tableform

Sản phẩm mới

- Công năng:

Sử dụng cho hệ COFFA Bàn

Mã ERP Tên mặt hàng theo ERP Kích thước
01529020200011 Xe đẩy Tableform 1200 x 2460 Dài 1200mm Rộng 2460mm
01529020200015 Xe đẩy Tableform 1400 x 3000 Dài 1400mm Rộng 3000mm
01529020200008 Xe đẩy Tableform 1400 x 3500 Dài 1400mm Rộng 3500mm

Sản phẩm cùng loại