Khung giá đỡ sắt Xem lớn hơn

Khung giá đỡ sắt

Sản phẩm mới

- Công năng: Dùng cho công tác gia công sắt.

- Ghi chú: Đi kèm với dàn gia công sắt.

               Đơn vị tính trên ERP là cái bao gồm 3 khung

Mã ERP                             Tên mặt hàng theo ERP

01520040600001Khung giá đỡ sắt dài 3.67m

Sản phẩm cùng loại