Dàn gia công sắt

Sản phẩm mới

- Công năng: Dùng để lăn sắt cho công tác cắt sắt

- Ghi chú: Đơnvị tỉnh trên ERP là khung

- Có các loại: 

  Mã ERP                Tên mặt hàng theo ERP                                                 Kích thước ( ĐVT: mm)

01520040500001Dàn gia công sắt dài 3.0 m ( dàn 9m gồm 3 khung)Rộng 492 Dài 3000
01520040500003Dàn gia công sắt dài 3.67 m ( dàn 11m gồm 3 khung)Rộng 492 Dài 3670
01520040500004Dàn gia công sắt dài 4.7 m ( dàn 9.4m gồm 2 khung)Rộng 492 Dài 4700

Sản phẩm cùng loại