Cốp pha phi tiêu chuẩn

Sản phẩm mới

- Công năng: Dùng trong bốn góc trong thang máy.

- Góc 330x330 hoặc cốp pha cột tròn....

Mã ERP                         Tên mặt hàng theo ERP

01527011700001Cốp pha phi tiêu chuẩn

Sản phẩm cùng loại