Vỏ Horybeam

Sản phẩm mới

- Công năng: Dùng làm coffa sàn.

- Có các lọai:

Mã ERP                           Tên mặt hàng theo ERP                  Kích thước (ĐVT: mm)

01527010609003Horybeam 3.2mx3.9m vỏDài từ 3200 đến 3900
01527010609006Horybeam 3.9mx4.6m vỏDài từ 3900 đến 4600
01527010609009Horybeam 4.6mx5.3m vỏDài từ 4600 đến 5300

Sản phẩm cùng loại