Sắt hộp 45x90

Sản phẩm mới

- Công năng: Dùng cho công tác coffa hàng rào công trình tạm…

- Ghi chú:  Đóng gói 50 cây/ kiện.

- Có các loại:

Mã ERP                       Tên mặt hàng theo ERP                          Kích thước (ĐVT: mm)

01527220800003Sắt hộp 45x90x1m mạ kẽmDài 1000
01527220800004Sắt hộp 45x90x1m thườngDài 1000
01527220800018Sắt hộp 45x90x1.5m mạ kẽmDài 1500
01527220800017Sắt hộp 45x90x1.5m thườngDài 1500
01527220800005Sắt hộp 45x90x2m mạ kẽmDài 2000
01527220800006Sắt hộp 45x90x2m thườngDài 2000
01527220800020Sắt hộp 45x90x2.5m mạ kẽmDài 2500
01527220800007Sắt hộp 45x90x3m mạ kẽmDài 3000
01527220800008Sắt hộp 45x90x3m thườngDài 3000
01527220800024Sắt hộp 45x90x3.5m thườngDài 3500
01527220800009Sắt hộp 45x90x4m mạ kẽmDài 4000
01527220800010Sắt hộp 45x90x4m thườngDài 4000
01527220800021Sắt hộp 45x90x4.5m mạ kẽmDài 4500
01527220800022Sắt hộp 45x90x4.5m thườngDài 4500
01527220800011Sắt hộp 45x90x5m mạ kẽmDài 5000
01527220800012Sắt hộp 45x90x5m thườngDài 5000
01527220800013Sắt hộp 45x90x6m mạ kẽmDài 6000
01527220800014Sắt hộp 45x90x6m thườngDài 6000
01527220800023Sắt hộp 45x90x(0.5-0.9m) mạ kẽmDài từ 500 đến 900
01527220800019Sắt hộp 45x90x(0.5-0.9m) thườngDài từ 500 đến 900

Sản phẩm cùng loại