Sắt hộp 50x50

Sản phẩm mới

- Công năng: Dùng cho công tác coffa hàng rào công trình tạm…

- Ghi chú:  Đóng gói 50 cây/ kiện.

- Có các loại: 

Mã ERP                      Tên mặt hàng theo ERP                   Kích thước (ĐVT: mm)

01527220900024Sắt hộp 50x50x(0.5-0.9m) kẽmDài  từ 500 đến 900
01527220900019
Sắt hộp 50x50x(0.5-0.9m)Dài từ 500 đến 900
01527220900003Sắt hộp 50x50x1m mạ kẽmDài 1000
01527220900004Sắt hộp 50x50x1m thườngDài 1000
01527220900005Sắt hộp 50x50x2m mạ kẽmDài 2000
01527220900006Sắt hộp 50x50x2m thườngDài 2000
01527220900007Sắt hộp 50x50x3m mạ kẽmDài 3000
01527220900008Sắt hộp 50x50x3m thườngDài 3000
01527220900009Sắt hộp 50x50x4m mạ kẽmDài 4000
01527220900010Sắt hộp 50x50x4m thườngDài 4000
01527220900011Sắt hộp 50x50x5m mạ kẽmDài 5000
01527220900012Sắt hộp 50x50x5m thườngDài 5000
01527220900013Sắt hộp 50x50x6m mạ kẽmDài 6000
01527220900014Sắt hộp 50x50x6m thườngDài 6000
01527220900015Sắt hộp 50x50x7m mạ kẽmDài 7000
01527220900016Sắt hộp 50x50x7m thườngDài 7000
01527220900017Sắt hộp 50x50x1.5m mạ kẽmDài 1500
01527220900018Sắt hộp 50x50x1.5m thườngDài 1500
01527220900020Sắt hộp 50x50x2.5m mạ kẽmDài 2500
01527220900022Sắt hộp 50x50x2.5m thườngDài 2500
01527220900021Sắt hộp 50x50x3.5m mạ kẽmDài 3500
01527220900023Sắt hộp 50x50x3.5m thườngDài 3500
01527220900025Sắt hộp 50x50x4.5m thườngDài 4500

Sản phẩm cùng loại