Tăng đơ

Sản phẩm mới

- Công năng: Đi kèm cáp để tăng đơ cho sợi cáp căng.

Mã ERP                                    Tên mặt hàng theo ERP

01527010603002Tăng đơ 10
01527010603003Tăng đơ 12
01527010603011Tăng đơ 14
01527010603004Tăng đơ 16
01527010603005Tăng đơ 18
01527010603006Tăng đơ 20
01527010603007Tăng đơ 22
01527010603008Tăng đơ 24
01527010603009Tăng đơ 25
01527010603010Tăng đơ 4
01527010603013Tăng đơ 5
01527010603012Tăng đơ 6
01527010603001Tăng đơ 8

 

Sản phẩm cùng loại