Cáp

Sản phẩm mới

- Công năng: Căng sàn thao tác kéo cột kéo vách kéo sắt I đỡ giàn giáo căng lưới bao che.

 Mã ERP                                        Tên mặt hàng theo ERP

01520060200001Cáp Ø4
01520060200002Cáp Ø6
01520060200003Cáp Ø8
01520060200004Cáp Ø10
01520060200005Cáp Ø11
01520060200006Cáp Ø12
01520060200007Cáp Ø14
01520060200008Cáp Ø16
01520060200009Cáp Ø18
01520060200010Cáp Ø20
01520060200011Cáp Ø25

Sản phẩm cùng loại