Sắt I đỡ giàn giáo ( I200)

Sản phẩm mới

- Công năng: Đỡ giàn giáo bao che bên ngoài 

Ghi chú: 

- Thông thường khoảng 7 sàn sẽ đi lại một lớp sắt I
- 1 cây I đỡ giàn phải đủ điều kiện bản mã phải có 4 lỗ nguyên vẹn Ø22 và móc ne.

- Có các loại:

Mã ERP                                 Tên mặt hàng theo ERP                            Kích thước (ĐVT: mm)

01527210500004 I200 đỡ giàn giáo dài 2m I200x2000
01527210500005 I200 đỡ giàn giáo dài 3m I200x3000
01520060402004 Sắt I200

Sản phẩm cùng loại