Lồng lưới thép 1200x1000x850

Sản phẩm mới

Kích thước:

+ Dài: 1.2m

+ Dài: 1.0m

+ Rộng: 0.85 m

Mã ERP

Tên mặt hàng theo ERP

01526120000021

Lồng lưới thép 1200x1000x850

Sản phẩm cùng loại