Sàn thao tác

Sản phẩm mới

- Công năng: Dùng cho công tác chuyển vật tư hoàn thiện công tác phần thô vật tư thiết bị sàn này với sàn khác.

- Ghi chú:1 bộ sàn thao tác phải bao gồm 1 sàn và 3 lan can kèm theo.

- Có các loại:

 Mã ERP                        Tên mặt hàng theo ERP                Kích thước (ĐVT: mm)

01526120000003Sàn thao tác 2.0m x 6mRộng 2000 dài 6000
01526120000006Sàn thao tác 2.25m x 6mRộng 2250 dài 6000
01526120000005Sàn thao tác 2.5m x 6mRộng 2500 dài 6000
01526120000010Sàn thao tác 4.0m x 6mRộng 4000 dài 6000

Sản phẩm cùng loại