Ba lếch sắt (pallet)

Sản phẩm mới

- Công năng: Dùng chứa gạch chuyển lên sàn thao tác chuyển vào các sàn phục vụ hoàn thiện

 Mã ERP                           Tên mặt hàng theo ERP       Kích thước (ĐVT: mm)

01526120000001Ba lếch sắt (pallet)Rộng 1370x1370

Sản phẩm cùng loại