Ty răng thưa Ø18

Sản phẩm mới

- Công năng: Dùng để làm coffa cột vách dầm lớn.

- Có các loại:

  Mã ERP                            Tên mặt hàng theo ERP                    Kích thước (ĐVT: mm)

01527010604018Ty răng thưa Ø18 cắt đôi Ø18 cắt đôi
01527010604016Ty răng thưa Ø18 x 1.0m Ø18 x 1000
01527010604015Ty răng thưa Ø18 x 1.5m Ø18 x 1500
01527010604017Ty răng thưa Ø18 x 2.0m Ø18 x 2000
01527010604035Ty răng thưa Ø18 x 4.6m Ø18 x 4600

Sản phẩm cùng loại