Long đền Ø16

Sản phẩm mới

- Công năng:

+ Đi chung với ty răng thưa 16 tán chuồn chuồn 16 mỗi cây ty dùng 2 tán và 2 long đền.

+Trường hợp đặc biệt thì dùng 1 con tán 1 long đền còn đầu kia hàn chữ T hoặc cố định .

- Ghi chú: có thể sử dụng cả long đền vuông và long đền tròn.

 Mã ERP                  Tên mặt hàng theo ERP

01527010606016Long đền của Ty răng thưa (Ty chuồn chuồn 16)

 

Sản phẩm cùng loại