Tán chuồn chuồn Ø16

Sản phẩm mới

- Công năng: 

+ Đi chung với ty răng thưa 16 mỗi cây ty dùng 2 tán.
+ Trường hợp đặc biệt thì dùng 1 con tán còn đầu kia hàn chữ T hoặc cố định 

Mã ERP                   Tên mặt hàng theo ERP

01527010602002Tán Ø16 của ty răng thưa (ty chuồn chuồn 16)

Sản phẩm cùng loại