Ty răng thưa Ø16

Sản phẩm mới

- Công năng: 

+ Dùng để định vị coffa không cho bị bung hoặc sai kích thước theo thiết kế.

+ Dùng cho gông cột vách hồ nước 

- Có các loại:

 Mã ERP                    Tên mặt hàng theo ERP                Kích thước (ĐVT: mm)

01527010604014Ty răng thưa Ø16 cắt đôiØ16 dài từ 300 đến 600
01527010604001Ty răng thưa Ø16 x 0.7mØ16 x 700
01527010604025Ty răng thưa Ø16 x 0.8mØ16 x 800
01527010604002Ty răng thưa Ø16 x 1.0mØ16 x 1000
01527010604003Ty răng thưa Ø16 x 1.2mØ16 x 1200
01527010604029Ty răng thưa Ø16 x 1.3mØ16 x 1300
01527010604004Ty răng thưa Ø16 x 1.4mØ16 x 1400
01527010604005Ty răng thưa Ø16 x 1.5mØ16 x 1500
01527010604006Ty răng thưa Ø16 x 1.6mØ16 x 1600
01527010604007Ty răng thưa Ø16 x 1.8mØ16 x 1800
01527010604008Ty răng thưa Ø16 x 2.0mØ16 x 2000
01527010604009Ty răng thưa Ø16 x 2.2mØ16 x 2200
01527010604010Ty răng thưa Ø16 x 2.4mØ16 x 2400
01527010604011Ty răng thưa Ø16 x 2.6mØ16 x 2600
01527010604012Ty răng thưa Ø16 x 3.0mØ16 x 3000
01527010604013Ty răng thưa Ø16 x 3.5mØ16 x 3500
01527010604038Ty răng thưa Ø16 x 3.6mØ16 x 3600
01527010604028Ty răng thưa Ø16 x 3.7mØ16 x 3700
01527010604019Ty răng thưa Ø16 x 3.8mØ16 x 3800
01527010604037Ty răng thưa Ø16 x 4.0mØ16 x 4000
01527010604027Ty răng thưa Ø16 x 4.1mØ16 x 4100
01527010604036Ty răng thưa Ø16 x 4.2mØ16 x 4200
01527010604020Ty răng thưa Ø16 x 4.4mØ16 x 4400
01527010604026Ty răng thưa Ø16 x 4.6mØ16 x 4600

 

Sản phẩm cùng loại