Gông cột

Sản phẩm mới

- Công năng:Dùng làm gông cột

- Có các loại:

  Mã ERP                    Tên mặt hàng theo ERP                             Kích thước (ĐVT: mm)

01527010608004Gông cột (U80x2câyx(0.8m - 1.2m))Sắt U80 dài từ 800 đến 1200
01527010608003Gông cột (U100x2mx2cây)Sắt U100 dài 2000

Sản phẩm cùng loại