Móc tròn ngắn

Sản phẩm mới

- Công năng: Dùng để móc đở sắt tuýp 49 làm xương cho Euroform coffa cột vách (lớp ngoài).
- Phải đi chung với chốt sắt chữ A

 Mã ERP                                 Tên mặt hàng theo ERP      Kích thước (ĐVT: mm)

01527010606019Móc tròn ngắnDài 110

Sản phẩm cùng loại