Móc vuông ngắn

Sản phẩm mới

- Công năng:

+ Dùng để móc đỡ sắt hộp làm xương cho Euroform coffa cột vách ( lớp trong).
+ Phải đi chung với chốt sắt chữ A

 Mã ERP                              Tên mặt hàng theo ERP         Kích thước (ĐVT: mm)

01527010606021Móc vuông ngắnDài 113

Sản phẩm cùng loại