Chốt sắt chữ A (Wedge pin)

Sản phẩm mới

- Công năng:

+ Liên kết giữa 2 tấm Euroform 

+ Liên kết giữa Euroform và Icorner hoặc Outcorner

Mã ERP                         Tên mặt hàng theo ERP

01527010608002Chốt sắt chữ A (Wedge pin)

Sản phẩm cùng loại