Euroform (Inconer)

Sản phẩm mới

- Công năng: Dùng liên kết các tấm Euroform mặt trong kết cấu như: lõi thang máy góc của vách tầng hầm hồ nước...

- Có các loại: 

 Mã ERP                        Tên mặt hàng theo ERP                             Kích thước (ĐVT: mm)

01527030300178Euroform (Inconer) 100x100x1200100x100x1200
01527030300181Euroform (Inconer) 100x150x1200100x150x1200
01527030300204Euroform (Inconer) 150x150x1200150x150x1200
01527030300248Euroform (Inconer) 200x200x1200200x200x1200

Sản phẩm cùng loại