Chéo Giàn giáo dài 1700

Sản phẩm mới

- Công năng: Sử dụng cho giàn giáo 900

- Ghi chú: Đóng gói 10 cặp/ bó

- Kích thước: dài 1758mm

- Có các loại:

 Mã ERP                      Tên mặt hàng theo ERP

01527210504001Chéo Giàn giáo dài 1.7m
01527210504003Chéo Giàn giáo dài 1.7m mạ kẽm

Sản phẩm cùng loại