Chéo giàn giáo dài 2000

Sản phẩm mới

- Công năng: Sử dụng cho giàn giáo 1700 và 1500

- Ghi chú: Đóng gói 10 cặp/ bó

- Kích thước: dài 2000mm

- Có các loại:

 Mã ERP                      Tên mặt hàng theo ERP

01527210504002Chéo Giàn giáo dài 2.0m
01527210504004Chéo giàn giáo dài 2.0m mạ kẽm

Sản phẩm cùng loại