Khung Giàn giáo 900

Sản phẩm mới

- Công năng: Sử dụng cho cả giàn giáo 1500 và 1700 khi làm coffa sàn và sàn thao tác an toàn đổ bê tông cột vách.

- Ghi chú: Một kiện đóng gói 30 khung

- Kích thước:  Cao 900 mm Rộng 1250mm

- Có các loại: 

Mã ERP:                      Tên mặt hàng theo ERP

01527210507001Khung Giàn giáo 0.9m đen
01527210507002Khung Giàn giáo 0.9m mạ kẽm

Sản phẩm cùng loại