Khung Giàn giáo 1500 có đầu và không đầu

Sản phẩm mới

- Công năng: Làm coffa sàn sàn thao tác an toàn đổ bê tông cột vách.

- Ghi chú: Một kiện đóng gói 40 khung

- Kích thước:

+ Loại có đầu: Cao 1630 mm Rộng 1250mm

+ Loại không đầu: Cao 1527mm Rộng 1250mm

- Có các loại: 

Mã ERP:                      Tên mặt hàng theo ERP

01527210507007Khung Giàn giáo 1.5m đen có đầu
01527210507014Khung Giàn giáo 1.5m đen không đầu
01527210507008Khung Giàn giáo 1.5m mạ kẽm có đầu
01527210507013Khung Giàn giáo 1.5m mạ kẽm không đầu

Sản phẩm cùng loại