Cốp pha nhôm sử dụng cho sàn

Sản phẩm mới

- Sử dụng cho sàn.

 

SÀN
Coppha sàn ( SLAB PANEL)20060075090010501200Loại này không có khoét rãnh để dùng tyla
250
300
350
400
450
500
550
600
 

Prop head sàn   
 

End Beam150300450600750900Hình dạng hình bình hành
 

Middle beam1509001050Hình dạng hình thang cân mặt cạnh nhỏ

Sản phẩm cùng loại