Cốp pha nhôm sử dụng cho dầm

Sản phẩm mới

- Sử dụng cho dầm.

 

Thành dầm10060075090010501200Hình dạng giống tấm Wall panel nhưng có khoét rãnh dùng để liên kết tyla theo phương cạnh ngắn 2 đầu tấm nhôm 
150
200
250
300
350
400
450
500
Đáy dầm20060075090010501200Là những tấm có tai 2 bên
250
300
350
400
450
500
550
600
Prop head đáy dầmTất cả tái sử dụngĐầu bò

Sản phẩm cùng loại