Cốp pha nhôm sử dụng cho vách

Sản phẩm mới

Sử dụng cho vách.

 

Loại tấmCạnh copphaGhi chú
Chiều rộngChiều dàiLà những tấm có khoét rãnh dùng để liên kết tyla theo phương đứng ( cạnh dài) 2 bên tấm nhôm
Tấm coppha chuẩn ( WALL PANEL)1002400 và 2450
1502400 và 2450
2002400 và 2450
2502400 và 2450
3002400 và 2450
3502400 và 2450
4002400 và 2450
4502400 và 2450
5002400 và 2450
5502400 và 2450
6002400 và 2450
Tấm coppha trên đầu vách ( WALL PANEL)100100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
V gócTất cả tái sử dụng

Sản phẩm cùng loại