Bàn làm việc

Sản phẩm mới

- Công năng: Phục vụ văn phòng.

- Ghi chú: Có 2 loại

+ Loại có hộc tủ.

+ Loại không có hộc tủ.

Mã ERPTên mặt hàng theo ERP
01070010101013 Bàn làm việc

Sản phẩm cùng loại