Bồn chứa nước Xem lớn hơn

Bồn chứa nước

Sản phẩm mới

- Công năng:Chứa nước trong quá trình thi công và sinh hoạt.

- Ghi chú: có 2 loại là: loại đứng và loại nằm.

Mã ERPTên mặt hàng theo ERP
01529050300004Bồn chứa nước 1000 lít
01529050300005Bồn chứa nước 1500 lít
01529050300009Bồn chứa nước 200 lít
01529050300006Bồn chứa nước 2000 lít
01529050300011Bồn chứa nước 250 lít
01529050300001Bồn chứa nước 300 lít
01529050300007Bồn chứa nước 3000 lít
01529050300010Bồn chứa nước 400 lít
01529050300008Bồn chứa nước 4000 lít
01529050300002Bồn chứa nước 500 lít
01529050300003Bồn chứa nước 700 lít

Sản phẩm cùng loại