Chân đế

Sản phẩm mới

- Công năng: Dùng cho công tác coffa

- Có các loại:

Mã ERP                                     Tên mặt hàng theo ERP           Kích thước (ĐVT: mm)

01527210503001Chân đế 2.0 tấcDài 2000
01527210503002Chân đế 2.5 tấcDài 2500
01527210503003Chân đế 3.0 tấcDài 3000
01527210503004Chân đế 3.5 tấcDài 3500
01527210503005Chân đế 4.0 tấcDài 4000
01527210503006Chân đế 5.0 tấcDài 5000
01527210503007Chân đế 6.0 tấcDài 6000
01527210503008Chân đế 7.0 tấcDài 7000
01527210503009Chân đế 8.0 tấcDài 8000

Sản phẩm cùng loại