Đầu nối sắt ống tuýp Ø49

Sản phẩm mới

- Công năng: Dùng để nối 2 cây tuýp Ø 49 lại với nhau

Mã ERP                   Tên mặt hàng theo ERP

01527211102001Đầu nối sắt ống tuýp Ø49

Sản phẩm cùng loại